Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

OpenDreamKit - Open Digital Research Environment Toolkit for the Advancement of Mathematics

Źródło finansowania

HORYZONT 2020, RIA

Kwota finansowania

7 643 071,25 euro

Czas realizacji projektu

01.09.2015 - 31.08.2019

Opis projektu

Celem tego badawczo-innowacyjnego projektu jest dostarczenie elastycznego zespołu narzędzi umożliwiającego grupom badawczym skonfigurowanie wirtualnego środowiska badawczego, wychodzącego na przeciw zróżnicowanym potrzebom projektów badawczych w zakresie czystej matematyki oraz aplikacji wspierających pełny cykl życia projektu badawczego.

Projekt dostarczy kompletu narzędzi do efektywnej i nowoczesnej współpracy naukowej opartej o koncepcję Wirtualnego Środowiska Naukoweg. Najsilniejsza stroną tego projektu jest wykorzystanie wielu elementów, będących otwartym oprogramowanie, nad którymi pracuje od lat rzesza badaczy. Projekt ten jest oparty o oprogramowanie SageMath, którego aktywni współtwórcy są liderami OpenDreamKit. SageMath jest systemem algebry komputerowej, opartym na języku Python i udostępniającym w ramach wspólnego interfejsu programistyczego dostęp do ponad 100 innych programów matematycznych.

OpenDreamKit obejmuje też prace rozwojowe nad systemem Jupyter, będącym uniwersalnym notatnikiem programistycznym. Taki notatnik zawiera bloki kodu w jednym z kilkudziesięciu dostępnych języków programowania, sformatowany tekst z np. równaniami matematycznymi oraz interaktywne elementy takie jak: wykres, scena 3d czy kontrolka. Co więcej, wszystkie te cechy są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwia zarówno pracę na izolowanym komputerze, jak i w “chmurze” - bez konieczności instalowania oprogramowania. Co więcej, odpowiednio skonfigurowany system umożliwia skorzystanie z dużych centrów obliczeniowych. Upowszechnienie tego typu rozwiązań może spowodować, że korzystanie z obliczeń naukowych będzie tak samo wygodne jak zalogowanie się do serwisu społecznościowego.

Zadaniem polskiego partnera w tej części projektu jest opracowanie systemu wizualizacji dużych zestawów danych wykorzystujących standard WebGL. W szczególności będziemy tworzyć interfejs dla wizualizacji danych pochodzących z numerycznej dynamiki płynów co zazębia się z projektami naukowych prowadzonymi w Instytucie Fizyki i będzie uzupełnieniem tworzonego przez nas otwartego oprogramowania symulującego ciecze: sailfish-cfd.

Lider projektu

dr hab. Marcin Kostur

Partnerzy

Universite Paris-Sud (Koordynator), CNRS, Jacobs University Bremen, Universite Grenoble Alpes, University of Kaiserslautern, University of Oxford, Uniwersytet Śląski, University of Sheffield, University of Southampton, University of St Andrews, Universite de Versailles Saint-Quentin, University of Warwick, Universitat Zurich, Logilab, Simula Research Laboratory, Ghent University, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen/Nurnberg, European XFEL GmbH.