Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami

Źródło finansowania

NCN

Kwota finansowania

472800

Czas realizacji projektu

36 miesięcy, 2016-2019

Opis projektu

Analiza dynamiki układu kwantowego sprzężonego z dwoma kwantowymi termostatami o różnych temperaturach oraz transport energii w tym układzie. Rozpatrywane są: Modele ściśle rozwiązywalne (dowolne sprzężenie z termostatami); Modele w przybliżeniu słabego sprzężenia z termostatami.

Badane zagadnienia:

Jaka jest dynamika transportu energii oraz jak stan stacjonarny zależy od funkcji dysypacji lub funkcji spektralnej, która opisuje oddziaływanie podukładu z rezerwuarem oraz własności tego ostatniego.

Jak przebiega proces transportu, gdy temperatura termostatu (termostatów) dąży do zera absolutnego.

Jak proces przepływu energii zależy od warunków początkowych podukładów i ich otoczenia, w szczególności początkowych korelacji kwantowych (splątania0 układu i termostatów.

Lider projektu

prof. dr hab. Jerzy Łuczka

Partnerzy

Uniwersytet w Augsburgu