Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

High pressure on ultrastable thin-film glasses as a route to disentangle the glass transition puzzle

Czytaj więcej...

Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych materiałów asocjacyjnych i nie-asocjacyjnych w warunkach wysokiego ciśnienia.

Czytaj więcej...

W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej i molekularnej

Czytaj więcej...

Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami

Czytaj więcej...