Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

biomed

Biofizyka · Fizyka medyczna · Modelowanie układów biomedycznych

nano

Nanotechnologia

fiz

Informatyka · Technologia

chem

Badania fundamentalne

to modelowanie molekularne, metody projektowania leków, poszukiwanie nowych syntetycznych środków słodzących oraz inhibitorów integrazy HIV.Tematyka prac realizowanych w SMCEBI w tej dziedzinie skupia się wokół syntezy i projektowania związków biologicznie aktywnych. Zajmujemy się w szczególności wykorzystaniem sieci neuronowych do modelowania efektów cząsteczkowych oraz projektowania nowych bioefektorów. W ramach prac syntetycznych pracujemy nad otrzymywaniem nowych leków, syntetycznych środków słodzących (glukoforów) oraz barwników. Prognozowanie właściwości cząsteczek chemicznych oraz modelowanie efektów biologicznych jest istotnym zadaniem współczesnej chemii i farmakologii. Badanie relacji podobieństwa szeregu ligandów, które wiązane są przez receptor biologiczny, stanowi jedną z możliwych strategii projektowania leków. Metody takie ogólnie noszą nazwę QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). W naszych badaniach interesujemy się problemami modelowania wielowymiarowych zależności QSAR (3D-, 4D-QSAR), w szczególności wykorzystaniem w tym celu samoorganizujących się sieci neuronowych. W tym obszarze badań współpracujemy z Computer-Chemie-Centrum w Instytucie Chemii Organicznej Uniwersytetu w Erlangen - grupa prof. Johanna Gasteigera.