Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

OPUS, 2013/09/B/NZ7/00423

Źródło finansowania

NCN, OPUS

Kwota finansowania

N/A

Czas realizacji projektu

N/A

Opis projektu

Celem badań jest poznanie spektrum aktywności pochodnych styrylochinoliny oraz zbadanie możliwych mechanizmów aktywności przeciwgrzybiczej, przeciwbakteryjnej i przeciwnowotworowej.

Styrylochinoliny są związkami posiadającymi szczególnie ciekawe spektrum aktywności biologicznej. W pierwszej kolejności kojarzone są z inhibitorami integrazy HIV a pochodna FZ-41 znajduje się obecnie w fazie badan klinicznych. W naszym zespole związki te badane są od kilku lat pod kątem ich aktywności przeciwmikrobiologicznej. W oparciu o ich podobieństwo strukturalne do alliloamin udało się zaprojektować otrzymać i zbadać pewną grupę pochodnych. Niektóre z nich wykazywały aktywność przeciwgrzybiczną nawet kilkadziesiąt razy wyższą niż flukonazol. Jednocześnie nie wykazują spadku aktywności wobec lekoopornych szczepów. Dotychczasowe wyniki wskazują jednoznacznie, że ta grupa związków zasługuje na dalsze badania. Poznanie mechanizmu działania pozwoli na bardziej racjonalne projektowanie nowych potencjalnie aktywnych struktur. Jest też kluczowym elementem w przypadku prób wdrażania ponieważ badane związki mogą być ewentualnymi lekami lub środkami dezynfekcyjnymi.

Lider projektu

dr hab Robert Musioł