Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wysiłkowy

Źródło finansowania

NCN, OPUS 8

Kwota finansowania

1 215 310 PLN

Czas realizacji projektu

02.08.2015-01.08.2018

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ocena istotności hemodynamicznej zwężeń tętnic wieńcowych na podstawie nieinwazyjnego, wirtualnego testu wysiłkowego. W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza strat energii związanych z turbulencją, separacją i wtórnym przepływem powstałym podczas przepływu przez zwężenie naczynia, na podstawie której zostaną określone empiryczne zależności gradientu ciśnienia od natężenia przepływu dla zwężeń o różnym stopniu i kształcie. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wykonane badania umożliwiające: - analizę kluczowych czynników hemodynamicznych przy których pojawia się deficyt ukrwienia i spadek rezerwy przepływu wieńcowego wskutek stenozy dla konkretnego pacjenta, - prognozowanie postępu choroby i wirtualne modelowanie zabiegów rewaskularyzacji w celu poprawy przepływu w naczyniach wieńcowych, - zastosowanie procesorów graficznych (GPU) do obliczeń równoległych w celu skrócenia czasu obliczeniowego rozwiązywania modeli naczyń wieńcowych dla konkretnych pacjentów.

Lider projektu

dr hab. Marcin Kostur

Zespół

dr Katarzyna Jesionek