Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medycynie

Źródło finansowania

NCN, PRELUDIUM 10, nr grantu 2015/19/N/ST3/01037

Kwota finansowania

144400

Czas realizacji projektu

36 miesięcy, 2016 - 2019

Opis projektu

Głównym celem projektu jest scharakteryzowanie struktury atomowej węgli szklistych otrzymanych w różnych temperaturach, określenie związków pomiędzy strukturą a właściwościami mechanicznymi oraz wyjaśnienie genezy zamkniętej porowatości i dużej twardości badanego materiału. Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi w badaniach są:

- wpływ defektów topologicznych na właściwości strukturalne; - znaczenie obecności zakrzywionych powierzchni grafenowych w badanych materiałach; - podobieństwo budowy atomowej węgla szklistego do struktury nanowęgli typu nanorurek czy fulerenów; - wpływ temperatury na właściwości strukturalne i mechaniczne węgli szklistych; - korelacje struktura-właściwości węgli szklistych. Finalnie, planowane jest zaproponowanie modelu struktury węgla szklistego, który tłumaczył będzie odporność na grafityzację oraz unikatowe własności tej formy węgla.

Lider projektu

Karolina Jurkiewicz