Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Spojrzenie na aktywność biologiczną i mechanizm działania nowych pochodnych styrylochinazoliny, jako inhibitorów kinaz tyrozynowych

Czytaj więcej...

Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wysiłkowy

Czytaj więcej...

Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medycynie

Czytaj więcej...

Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie

Czytaj więcej...