Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Absolwentka Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2013r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na stanowisku adiunkta. Autorka 30 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=9), 20 zgłoszeń patentowych i 6 patentów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego „drug discovery” ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwnowotworowych. Poszukiwanie nowych, ciekawych z terapeutycznego punktu widzenia związków, jest realizowane dzięki współpracy z naukowcami z ICH UŚ. Dotychczas w swojej pracy udało jej się zbadać i określić potencjalny mechanizm działania dużej biblioteki związków z różnych grup. Swoje pierwsze kroki w tej tematyce stawiała podczas wykonywania grantu promotorskiego pt. „Poszukiwanie nowych chelatorów żelaza dla terapii przeciwnowotworowych” (N N405 068440). Badania był rozwijane w kolejnym projekcie Sonata pt. “Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych tiosemikarbazonu” (2014/13/D/NZ7/00322). Odbyty w 2016 roku staż w Institute of Cancer Research w Londynie w grupie dr hab. G. Kramer-Marek zaowocował współpracą nad projektem dotyczącym nowotworów mózgu. Swoją pasją naukową chętnie dzieli się z młodszymi kolegami, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pracach licencjackich i magisterskich. Jest opiekunem naukowym doktorantów, stażystów z wymian zagranicznych oraz uczestniczką programu tutorskiego dla szkół.