Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2018r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii UŚ za pracę doktorską: Chelatory metali w terapiach przeciwnowotworowych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką 15 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=4) oraz 13 zgłoszeń patentowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poszukiwania małocząsteczkowych związków mających potencjalne zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych.

Czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2016r. uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ za pracę doktorską : Metody poprawy fizycznej stabilności amorficznej formy ezetimibu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół amorficznych farmaceutyków. Bada oraz przewiduje ich fizyczną stabilność, stara się określić jakie czynniki odgrywają główną rolę w ich tendencji do rekrystalizacji oraz poszukuje jak najefektywniejszych metod prowadzących do poprawy ich stabilności.

Nieopublikowane

Od roku 2010 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego.

W pracy naukowej koncentruje się na badaniach własności magnetycznych, w tym efektu magnetokalorycznego związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych w korelacji z ich strukturą elektronową. Od roku 2013 jej zainteresowania naukowe są skupione na badaniach własności nanomateriałów, które syntezuje mechanochemicznie. W prowadzonych badaniach naukowych wykorzystuje dyfrakcję rentgenowską (XRD), fluorescencję rentgenowską (XRF), fotoemisję rentgenowską (XPS), metody mikroskopowe (SEM, TEM, AFM). Badania własności magnetycznych prowadzi na magnetometrze MPMS XL-7. Dr Bajorek współpracuje z kilkoma ośrodkami krajowymi (Politechnika Śląska w Gliwicach, IFM PAN w Poznaniu) i zagranicznymi (Uniwersytet w Le Mans, Immanuel Kant Baltic Federal University w Kaliningradzie).

Czytaj więcej...

Absolwentka Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2013r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na stanowisku adiunkta. Autorka 30 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=9), 20 zgłoszeń patentowych i 6 patentów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego „drug discovery” ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwnowotworowych.
Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Absolwent ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w Katowicach. Ukończył licencjat z fizyki doświadczalnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w centrum jego zainteresowań znalazła się technologia elastycznych nie emisyjnych wyświetlaczy typu „electronic paper”. Praca powstała dzięki nawiązanej współpracy z firmą ZIKON inc. (zikon.com) z kalifornijskiej doliny krzemowej. Otrzymał tytuł magistra fizyki kończąc studia specjalności „Nanofizyka i materiały mezoskopowe modelowanie i zastosowania”, w ramach których odbył zagraniczny staż na Uniwersytecie du Maine we Francji. Zajmował się analizą zjawisk fizykochemicznych i własności leków stosowanych w fotodynamicznej terapii przeciwnowotworowej (PDT), używając technik Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego i Laserowej Fotolizy Błyskowej.

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vehicula nisl quis libero tincidunt, vel pharetra justo iaculis. Vestibulum finibus et ligula quis vehicula. Integer vel odio nunc. Phasellus ornare, erat eu lacinia consequat, diam diam placerat odio, quis efficitur sapien ligula ac lacus. Mauris in metus tincidunt, condimentum purus et, pulvinar lectus. Morbi scelerisque eget purus a pulvinar. Phasellus malesuada auctor odio, id volutpat dolor venenatis in. Fusce eget sem nec est vestibulum pharetra. Nulla facilisi. Aliquam erat volutpat. Nunc imperdiet rhoncus mi, et maximus risus varius at. Nullam dignissim lorem justo, ac tristique nulla dignissim eget. Mauris suscipit dui nec ligula luctus, vel luctus risus efficitur. Proin ultrices orci eu lacus bibendum mollis. Vivamus at sapien id nunc elementum ornare sit amet eget magna. Integer ut augue blandit, interdum mi vitae, varius magna.

Czytaj więcej...

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na poznaniu fizyki procesów krystalizacji i przejścia szklistego, a tym samym na zrozumieniu, dlaczego niektóre substancje krystalizują z ogromną łatwością, podczas gdy inne, bez większego problemu, ulegają przechłodzeniu i transformują się do stanu szklistego. Metodą badawczą, którą wykorzystuję na co dzień, są symulacje komputerowe dynamiki molekularnej. Z uwagi na fakt, iż wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne wzajemnie się uzupełniają, grupy symulacyjne stanowią nieodłączną część nowoczesnych laboratoriów.

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Adiunt  na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, w Zakładzie Badań Strukturalnych. W 2014 obronił pracę doktorską w Instytucie Fizyki nt. Badania własności fizykochemicznych rzadkich minerałów Ca z jonami Cl- oraz F- w pustkach strukturalnych.

Autor 58 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (Mol. Pharm., Pharm. Res., J. Phys. Chem. B, J. Chem. Phys., Macromol., Phys. Chem. Lett., Mat. Res. Buill., PlosOne, Sci. Rep., Nanoscale etc.), index Hirsha: 10, liczba cytowań: 418. Uczestnictwo w 14 międzynarodowych i 5 ogólnokrajowych konferencjach oraz organizacja 1 międzynarodowej i 5 ogólnokrajowych konferencji.

Czytaj więcej...

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Doktor nauk fizycznych. Laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz stypendium START ufundowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zainteresowań badawczych należy fizyka statystyczna i nieliniowa ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, zjawisk transportu oraz dyfuzji.

Koordynator programu tutoringowego w ŚMCEBI.