Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2018r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii UŚ za pracę doktorską: Chelatory metali w terapiach przeciwnowotworowych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką 15 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=4) oraz 13 zgłoszeń patentowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poszukiwania małocząsteczkowych związków mających potencjalne zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych.

Czytaj więcej...

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na poznaniu fizyki procesów krystalizacji i przejścia szklistego, a tym samym na zrozumieniu, dlaczego niektóre substancje krystalizują z ogromną łatwością, podczas gdy inne, bez większego problemu, ulegają przechłodzeniu i transformują się do stanu szklistego. Metodą badawczą, którą wykorzystuję na co dzień, są symulacje komputerowe dynamiki molekularnej. Z uwagi na fakt, iż wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne wzajemnie się uzupełniają, grupy symulacyjne stanowią nieodłączną część nowoczesnych laboratoriów.

Czytaj więcej...

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Doktor nauk fizycznych. Laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz stypendium START ufundowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zainteresowań badawczych należy fizyka statystyczna i nieliniowa ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, zjawisk transportu oraz dyfuzji.

Koordynator programu tutoringowego w ŚMCEBI.

 

Absolwentka Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2013r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na stanowisku adiunkta. Autorka 30 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=9), 20 zgłoszeń patentowych i 6 patentów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego „drug discovery” ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwnowotworowych.
Czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2016r. uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ za pracę doktorską : Metody poprawy fizycznej stabilności amorficznej formy ezetimibu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół amorficznych farmaceutyków. Bada oraz przewiduje ich fizyczną stabilność, stara się określić jakie czynniki odgrywają główną rolę w ich tendencji do rekrystalizacji oraz poszukuje jak najefektywniejszych metod prowadzących do poprawy ich stabilności.