Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Laboratorium syntezy organicznej i materiałów polimerowych

Aparatura:

  • chromatograf żelowy z niskokątowym rozpraszaniem światła GPC-LALLS
  • linia próżniowa Schlenka połączona z olejową pompą próżniową oraz gazem obojętnym
  • wyparka rotacyjna
  • diamentowe kowadła (Almax EasyLab).

Tematyka prowadzonych badań: 

Laboratorium syntezy organicznej skupia się na otrzymywaniu oraz modyfikacji substancji biologicznie aktywnych, a także poszukiwaniem nowych dróg syntezy związków o zaprojektowanych właściwościach. Ponadto w swoich badaniach wykorzystujemy kontrolowane metody polimeryzacji (ATRP, RAFT) oraz warunki wysokich ciśnień do syntezy i modyfikacji materiałów polimerowych o ściśle kontrolowanych właściwościach fizyko-chemicznych, strukturach i topologiach. 

Osoba odpowiedzialna

  • Kamil Kamiński
    Tel/phone: +48/323497615