Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Laboratorium preparatyki układów ograniczonych przestrzennie

APARATURA:

  • zestaw do przygotowania cienkich warstw,
  • zestaw do otrzymywania układów nanoporowatych z Al2O3 i SiO2 wraz z piecem laboratoryjnym,
  • zestaw do napełniania układów nanoporowatych,
  • spektrometr IR z niskokątową przystawką ATR (zakres kątów 30 – 80o).

TEMATYKA PROWADZONYCH BADAŃ

W ramach pracy danego laboratorium zajmujemy się badaniem przejść fazowych oraz dynamiki molekularnej w fazie przechłodzonej i szklistej cieczy mało- i wielkocząsteczkowych, o różnym charakterze oddziaływań między molekularnych, ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo.

Ponadto w naszym laboratorium zajmujemy się badaniem przebiegu reakcji chemicznych w warunkach ograniczenia przestrzennego, tj. w środku materiałów porowatych pełniących rolę nanoreaktora. Jest to proste i innowacyjne rozwiązanie oparte na zastosowaniu ograniczenia przestrzennego jako dodatkowego elementu zwiększającego kontrolę nad reakcją i prowadzącego do otrzymania nanomateriałów o wyjątkowej strukturze, morfologii czy właściwościach. 

Osoba odpowiedzialna

  • Kamil Kamiński
  • Tel/phone: +48/323497615