Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Laboratorium konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej

MIKROSKOPIA konfokalno-fluorescencyjna to wyspecjalizowana metoda badawcza umożliwiająca obrazowanie struktury mikroskopowej materiału biologicznego, obserwację procesów biochemicznych zachodzących w obrębie tkanek lub komórek oraz badanie zjawisk fluorescencji w zakresieświatła widzialnego.

TEMATYKA PROWADZONYCH BADAŃ dotyczy w szczególności badań mikroreakcjistrukturychemicznej powierzchnikości poddawanych napromienianiu neutronami oraz promieniami rentgenowskimi w celu oceny szkodliwości niewielkich dawek promieniowania jonizującego na tkankę kostną. Prowadzone są również badania porównawcze tkanki chrzęstnej człowieka pod kątem przydatności chrząstki do autotransplantacji w otolaryngologii i onkologii.

APARATURA

  • Pracownia wyposażona jest w odwrócony konfokalny mikroskop fluorescencyjny skanujący wiązką laserową z możliwością wyboru laserów o długościach fali:404,488i544 [nm]. Ponadto mikroskop wyposażony jest także w lampę umożliwiającą obserwację autofluorescencji wzbudzanej szerokim pasmem światła z zakresu UV, światła niebieskiego i zielonego. System konfokalny pozwala uzyskiwać obrazy o powiększeniu sięgającym do ok.5000x. Zastosowanie techniki epiluminescencji umożliwia również obrazowanie powierzchni badanych struktur biologicznych. Komputerowe narzędzia akwizycjii analizy obrazu pozwalają na nagrywanie filmów oraz rekonstrukcję 3D badanych struktur.