Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Laboratorium hodowli komórkowej in vitro

Badania z wykorzystaniem HODOWLI KOMÓRKOWYCH IN VITRO znalazły szerokie zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, od biologii molekularnej, po inżynierię materiałową.  Badania tu prowadzone dotyczą przede wszystkim wpływu różnych substancji chemicznych, potencjalnych leków, na przeżywalność komórek nowotworowych i prawidłowych.

APARATURA

  • Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na prowadzenie badań podstawowych, jak również tych o aplikacyjnym charakterze (komorylaminarne, inkubatory CO2, mikrowirówki itd.). Atutem jest własny bank komórek oraz doskonale wyposażona pracowniamikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na szerszespojrzenie na mechanizmy działania badanych substancji.

Nasza AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA dotyczy różnych form terapii przeciwnowotworowych. Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim poszukiwania nowych związków fotouczulających o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT). Zajmujemy się również badaniami oceniającymi skuteczność działania chelatorów żelaza, a także różnymi formami terapiikombinowanej. Nowocześnie wyposażonestanowisko do preparatyki liposomowej pozwala na pracę nad stworzeniem terapiicelowanej, w której lek jest efektywniej dostarczany do wnętrza komórki w nośniku liposomowym.