Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

PROJEKT SMCEBI SPORT: Budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności - zagospodarowanie kwartału skweru z elementami placu zabaw i fitness na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

To wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego oraz Urzędu Miasta w Chorzowie finansowane także ze środków Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej - Pilotaż Edycja 2017.

Budżet projektu: 854 669 PLN

Czas trwania: 01.01.2018-31.12.2018 

Przedmiotem inwestycji jest  budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności - zagospodarowanie kwartału skweru z elementami placu zabaw i fitness wraz z oświetleniem i instalacją pod monitoring. Znajdą się urządzenia zabawowo- rekreacyjne dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, urządzenia fitness, indywidualnie projektowane elementy małej architektury oraz zieleńce.

Takie rozwiązanie powoduje  intensywne wykorzystanie terenu, gdzie różnorodność atrakcji wzmacnia interakcje pomiędzy użytkownikami. Program skweru jest tak zaprojektowany aby, był atrakcyjny dla każdej grupy wiekowej w tym osób z niepełnosprawnością oraz pozwala na spędzanie czasu zarówno w formie aktywnej,  jak i rekreacyjno-wypoczynkowej. Użytkownicy placu to głównie mieszkańcy okolicznych osiedli oraz studenci. Teren inwestycji jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.