Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Projekt jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Śląskiego oraz Miasta Chorzowa. ŚMCEBI  to nowoczesny, dynamiczny ośrodek, w którym realizowane są innowacyjne przedsięwzięcia naukowe oraz dydaktyczne (w tym także ponadnarodowe). Promujemy ideę kształcenia przez całe życie, przygotowując projekty w celu rozwijania  oferty dydaktycznej dla różnych grup odbiorców. 

Etapy tworzenia kampusu
 • I etap (zakończony)
  budowa Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
  Czas realizacji: 03.2009 –04.2012
  Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.1
  Dofinansowanie: 78 827 466 zł
 • II etap  (zakończony)
  budowa Centrum Nauk Stosowanych (CNS) - II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
  Czas realizacji: 01.01.2014-30.11.2015
  Źródło finansowania:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 13.1
  Dofinansowanie: 34 670 222 zł
 • III etap (w realizacji)
  rewitalizacja zdegradowanego terenu powojskowego wraz z budynkiem
  byłych koszar na cele dydaktyczno-naukowe i badawcze
 • IV etap (w realizacji)
  tworzenie społeczno-rekreacyjnej infrastruktury na terenie Kampusu

 

 

PROJEKT SMCEBI SPORT: Budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności - zagospodarowanie kwartału skweru z elementami placu zabaw i fitness na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

Czytaj więcej...