Infrastruktura SMCEBI

Kampus · IT
Laboratoria

Notatnik jupyter jest aplikacją webową pozwalającą na tworzenie dokumentów zawierających zarówno kod jak i treść.

https://alfa.smcebi.us.edu.pl

https://beta.smcebi.us.edu.pl

Dla studentów została zwiększona “quota” na systemie plików do 250MB. Przekroczenie tej ilości danych skutkuje brakiem możliwości tworzenia plików. Aby sprawdzić bieżące użycie przestrzeni dyskowej można wykonać polecenie “du -sh ~”

Dla studentów i pracowników zostały stworzony serwisy pod adresem:

alfa.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla grup: staff, student, nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 1h

beta.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla grup: staff, nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 24h

omega.smcebi.us.edu.pl, dostęp dla szkół: (adoz2016, icse4school) , nieużywane notatniki i terminale są zabijane po 3h

Python3 jest domyśnym interpreterem, python2 jest dostępny w środowisku “conda”, w terminalu “source activate py27”.