Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii (Sprint)

Źródło finansowania

POWER, 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Kwota finansowania

1824565,44

Czas realizacji projektu

01.11.2017-31.10.2019

Opis projektu

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 193 studentów studiów stacjonarnych I st. kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, realizowanych przez Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Informatyki i Nauki o Materiałach. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami.

Czteromiesięczne staże realizowane będą w przedsiębiorstwach przemysłowych, placówkach badawczych, instytucjach finansowych i medycznych, będących liderami lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Duży nacisk położony zostanie na wysoką jakość merytoryczną programu stażowego realizowanego w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji województwa śląskiego.

Lider projektu

Joanna Stelmaszak

Dedykowana strona projektu