Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Nauka programowania z wykorzystaniem robotów

Źródło finansowania

Program Erasmus+, Partnerstwa strategiczne, sektor edukacji szkolnej

Kwota finansowania

255 942,00 €

Czas realizacji projektu

01.11.2017 – 31.08.2020

Opis projektu

Projekt PROBOT skierowany jest do 2 grup odbiorców: nauczycieli szkół średnich oraz uczniów szkół średnich. Celem głównym jest wzrost innowacyjności i interdyscyplinarności edukacji wśród 6 szkół średnich krajów partnerskich przez opracowanie i upowszechnienie do 08.2020 r. 18 materiałów edukacyjnych dla uczniów i 18 dla nauczycieli z zakresu wykorzystania programowania robotów do edukacji STEM.

Innowacyjność projektu opiera się na wykorzystaniu interdyscyplinarności "programowania robotów". Mimo iż działania projektu bezpośrednio polegają na rozwijaniu wśród uczniów i nauczycieli kompetencji stricte informatycznych, celem projektu nie jest kształcenie przyszłych informatyków. Interdyscyplinarność robotyki pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rozwiązań nie tylko podczas lekcji informatyki, ale również fizyki, matematyki, inżynierii, mechaniki, elektroniki czyli wszystkich dziedzin opartych na STEM ( science, technology, engineering and mathematics). Dzięki realizacji projektu powstaną materiały edukacyjne i szkoleniowe, dzięki którym edukacja szkolna będzie znacznie efektywniejsza, pozwoli na kształtowanie znacznie szerszych umiejętności, obejmujących myślenie algorytmiczne, programowanie, aktywne stosowanie osiągnięć myśli ludzkiej do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Uczniowie zostaną przygotowani nie tylko do biernego korzystania z najnowszych technologii, lecz zdobędą wiedzę jak je zmieniać, tworzyć i rozwijać.

W projekcie duży nacisk położony został również na promowaniu otwartej edukacji. Wszystkie wytworzone materiały będą dostępne on-line przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, a ich zróżnicowanie pod względem tematycznym, jak i poziomu zaawansowania pozwoli na korzystanie z nich w zasadzie nieograniczonej liczbie odbiorców.

Cele szczegółowe

  • wzrost wiedzy 100 nauczycieli z zakresu wykorzystania programowania i robotyki w edukacji STEM;
  • wzrost wiedzy 1000 odbiorców działań upowszechniających o możliwościach jakie daje wykorzystanie programowania i robotyki w edukacji STEM
  • wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia zaangażowanych instytucji (8) poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne wypracowanie uniwersalnych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych oraz promocję otwartej edukacji

Lider projektu

dr hab. inż. Michał Mierzwa

Partnerzy

Uniwersytet Śląski (Lider), Fundacja Edu-Res, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 W Chorzowie, 1 Erico Lykeio Aigiou, Grammar School Jurija Vege Idrija, Sou Jane Sandanski Strumica, Iis Erasmo Da Rotterdam.

Dedykowana strona projektu