Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations

Źródło finansowania

program ERASMUS +, Partnerstwa strategiczne, sektor szkolnictwa wyższego

Kwota finansowania

N/A

Czas realizacji projektu

01.10.2017-30.11.2019

Opis projektu

Celem głównym projektu jest wdrożenie usług opartych o działający w chmurze obliczeniowej system Jupyter notebook. System taki daje dostęp do obliczeń i wizualizacji naukowych na potrzeby zarówno badań, jak i edukacji z pośrednictwem przeglądarki internetowej.

W ramach przedsięwzięcia przetestowane i wdrożone zostaną innowacyjne praktyki w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jupyter@edu wspiera synergię pomiędzy dydaktyką, a badaniami oraz innowacją, a także promuje nowe technologie jako czynniki wpływające na poprawę edukacji. Ponadto promuje ideę otwartej edukacji i otwartego oprogramowania. Projekt obejmuje następujące działania:

Cele szczegółowe

  • Wdrożenie w Centrum Nauk Stosowanych serwera Jupyter notebook.
  • Wdrożenie materiałów dydaktycznych opartych na Pythonie do zajęć na kierunkach ścisłych.
  • Wykorzystanie automatycznych testów jednostkowych w notebookach Jupyter w dydaktyce

Lider projektu

dr hab. Marcin Kostur

Partnerzy

Uniwersytet W Augsburgu, Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl Z Porto Oraz European University Cyprus Z Nikozji

Dedykowana strona projektu