Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

CC Infinite. Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students.

Źródło finansowania

Program Erasmus+

Kwota finansowania

213 362 €

Czas realizacji projektu

2018 - 2021

Opis projektu

CC Infinite skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauką programowania. Nie chcemy ograniczać tej umiejętności do studentów czy miłośników informatyki. Uważamy, że każda osoba, niekoniecznie związana z branżą IT jest w stanie uprzyjemnić sobie ale i przyspieszyć pracę z komputerem właśnie poprzez znajomość zasad programowania.

Głównym celem projektu będzie zwiększona innowacyjność i interdyscyplinarność szkolnictwa wyższego poprzez rozwój kursu programowania dla studentów spoza IT i ocenę jego skuteczności na co najmniej 4 europejskich uniwersytetach.

Cele szczegółowe

  • Wzmocnienie współpracy między instytucjami partnerskimi, zwiększenie ich umiędzynarodowienia poprzez wymianę dobrych praktyk i wspólne opracowanie uniwersalnych materiałów edukacyjnych.
  • Promowanie idei otwartej edukacji i otwartego oprogramowania
  • Podnoszenie jakości i trafności wiedzy uczniów (co najmniej 150 studentów biorących udział w testach i ewaluacji).
  • Realizacja projektu jest powiązana ze strategiami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Między innymi projekt wpisuje się w założenia strategii "Europa 2020". Jednym z priorytetów jest inteligentny rozwój, który obejmuje rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Lider projektu

dr hab. Łukasz Machura

Partnerzy

Fundacja Edu-Res, Polska; University Of Bedfordshire, Luton, Wielka Brytania; Fundacion Universitaria San Antonio, Hiszpania; Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro; Włochy

Dedykowana strona projektu