Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zapraszają nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na konferencję naukowo-dydaktyczną. Konferencja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Partnerem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik - koordynator programu Klubu Młodego Odkrywcy w Polsce. 

Celem spotkania będzie przybliżenie programu KMO nauczycielom z woj. śląskiego, prezentacja sieci klubów działających na naszym terenie, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wykładach dotyczących nauczania przez odkrywanie oraz warsztatach wykorzystujących założenia KMO tj. prowadzenia projektów badawczych czy umiejętności konstruktorskie oraz pokazujące możliwości współpracy np. w ramach programu ESERO. Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  • Dyrektor Instytutu Fizyki  prof.  dr hab. Jerzy Dajka
  • Dyrektor ŚMCEBI prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Szczegóły wydarzenia