Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Informatyka Stosowana
I stopień

Fizyka Techniczna

Fizyka Medyczna
I stopień oraz II stopień

Biofizyka
I stopień
oraz II stopień

Ekonofizyka
I stopień oraz II stopień

Inżynieria Materiałowa
I stopień oraz II stopień