Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

płatne staże

komputerów dla studentów

uczestników warsztatów

dydaktyków

Wyróżnia nas

  • komputeryzacja nauczania (mobilne pracownie komputerowe, komputerów przenośne dla studentów
  • edukacja poprzez badania naukowe
  • elastyczna i umiędzynarodowiona struktura studiów
  • efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Stawiamy na jakość kształcenia w obszarach ważnych dla rozwoju gospodarki. Wśród studentów promujemy niezależność w myśleniu, chęć współpracy w grupie, wspieramy całościowe pojmowanie zagadnień oraz wysokie standardy naukowe i etyczne. Tematyka prac dyplomowych skupia się na problemach naukowych o dużym potencjale zastosowania w gospodarce.

Promujemy ideę kształcenia przez całe życie, nasza oferta dydaktyczna kierowana jest do  różnych grup odbiorców. Współpracujemy ze szkołami w regionie, realizujemy wspólne przedsięwzięcia i projekty edukacyjne. Zapraszamy uczniów do udziału w warsztatach tematycznych prowadzonych w pracowniach dydaktycznych i naukowych.

projekty

Projekty dydaktyczne

kierunki

Kierunki studiów

tutoring

Tutoring

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy