SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy do SMCEBI na konferencję metodyczną 25 września organizowaną przez Oddział Śląski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Nowa (?) matematyka - o nauczaniu w czasach nieustannych zmian. Program konferencji przedstawia się następująco: 15.15 wykład LEGO® w edukacji matematycznej dr Jolanta Sobera (Pracownia Dydaktyki Matematyki - Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach) 16.00-17.00 pierwsza tura warsztatów 17.00-17.30 przerwa kawowa 17.30-18.30 druga tura warsztatów 18.30 Walne Zebranie Członków OŚ SNM Warsztaty (prowadzone dwukrotnie: 16.00-17.00, 17.30-18.30) 3, 2, 1… start! Startery lekcyjne SP Katarzyna Budziłek-Jurek SNM, Justyna Widera SNM Jak ułatwić sobie pracę - o elektronicznych kartach pracy SP, PSP, PG Katarzyna Sikora SNM, Krzysztof Oleś SNM Liczymy na sorobanie SP Zyta Chmiel SNM, Zofia Majerska SNM O kodach kreskowych i robotach PSP, PG Krzysztof Jarczewski