SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie programu tutoringowego dla uczniów szkół średnich "First steps in science", która odbędzie się w ramach interdyscyplinarnej konferencji "Pomiędzy naukami" w godz. 11.00-12.30 w auli SMCEBI. W ramach panelu przedstawione zostanie podsumowanie programu, a ponadto uczniowie: Barłomiej Leks, Łukasz Grobelczyk, Michał Ferenc, Mikołaj Powierża zaprezentują wyniki swoich projektów badawczych prowadzonych wspólnie z tutorami. Szczegóły: https://www.pomiedzynaukami.us.edu.pl/index.php/pl-pl/program