SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W dn. 19-20 września w SMCEBI odbywać się będzie kolejna, już ósma, edycja konferencji dla młodych naukowców "Pomiędzy naukami". W tym roku konferencja ma charakter międzynarodowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: https://www.pomiedzynaukami.us.edu.pl/index.php/pl-pl/.