SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI) zapraszają nauczycieli wszystkich przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na konferencję naukowo-dydaktyczną: Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO) – spotkanie II. Badaj, dociekaj, eksperymentuj Konferencja odbędzie się dnia 30 września 2019 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a). Partnerem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik - koordynator programu Klubu Młodego Odkrywcy w Polsce.