SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie zostało nagrodzone w X edycji konkursu „Marka – Śląskie” w kategorii nauka w podziękowaniu za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego. Plebiscyt został rozstrzygnięty podczas XXV Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 7 września 2019 roku. W ramach konkursu „Marka-Śląskie” nagradzane są osoby i instytucje, które działają na rzecz województwa śląskiego i kreują jego pozytywny wizerunek zarówno w Polsce, jak i na świecie. W tegorocznej edycji wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach. Plebiscyt „Marka – Śląskie” organizowany jest przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową wraz z „Dziennikiem Zachodnim”, TVP Katowice i Radiem Katowice.