SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy na warsztaty wszystkie osoby zainteresowane technikami badań materiałów. Podczas warsztatów będzie można zbadać różne próbki na urządzeniach. Warsztay odbędą się w SMCEBI 9-10.09. Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie: technolutions.pl