SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką oraz mieszkańców Chorzowa w poniedziałek 17 czerwca o godz. 13.00 na otwarcie Wielofunkcyjnej Strefy Aktywności w naszym kampusie.