SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

NCN przyznało kolejny interdyscyplinarny grant w konkursie OPUS wspierający współpracę pracowników ŚMCEBI. Projekt pt. „Dualne jonofory jako leki wielocelowe przeciw nowotworom trzustki”, którego kierownikiem jest dr hab. Robert Musioł (Instytut Chemii) zyskał finansowanie na kwotę 1 622 000 zł. Badania dotyczą prężnie rozwijającej się w ŚMCEBI tematyki związanej z poszukiwaniem związków o potencjalnym zastosowaniu leczniczym realizowanej przez zespół z Instytutu Fizyki (dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz, dr Katarzyna Malarz). Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy!