SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnie spędzonych Świąt, samych słonecznych dni oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych przyjaciół, a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dyrekcja SMCEBI