SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zaproszenie do składania ofert na wytworzenie rezultatów pracy intelektualnej w związku z projektem Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations – Jupyter@edu w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne  sektor Szkolnictwo wyższe, tj. przygotowanie 5 notatników Jupyter o tematyce, związanej z zagadnieniami uczenia i ewaluacji sieci

Szczegóły ogłoszenia

Wzór oferty