SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zapraszamy na Dzień Otwarty Instytutu Fizyki, 1 kwietnia 2019 w godz. od 10 do 14.  W ramach Dnia Otwartego przedstawiona zostanie oferta dotyczącą kierunków studiów i badań naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Harmonogram wydarzenia:
10.00 - 10.30 Potencjał naukowy i dydaktyczny Instytutu Fizyki, prof. Seweryn Kowalski, dyr. ds. naukowych
10.00 - 10.30 Ścieżki rozwoju, wystąpienia autorskie:
        Krzysztof Grzanka, student II rok studiów magisterskich “Theoretical Physics”
        mgr Sylwia Stolarczyk - doktorantka w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej
        dr Jakub Spiechowicz - Zakład Fizyki Teoretycznej
        prof. dr hab. Marek Biesiada, Zakład Astrofizyki i Kosmologii
11.10 - 11.30 Pytania, dyskusja
11.30 - 14.00 VIP Tour - Indywidualne i grupowe zwiedzanie IF UŚ z omówieniem i prezentacją wybranych pracowni, przyrządów pomiarowych oraz grup badawczych 

Szczegóły wydarzenia na stronie: http://www.fizyka.us.edu.pl/dzie%C5%84-otwarty

Plakat