SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W środę 23 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w auli P/0/03 odbędzie się spotkanie dotyczące programu edukacyjnego Corporate Readiness Certificate (CRC). Wydarzenie adresowane jest do studentów, którzy chcieliby wziąć udział w VI edycji tego programu. 

Corporate Readiness Certificate to przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku przez firmy z branży informatycznej działające w naszym regionie we współpracy ze środowiskiem akademickim. Studenci będą mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracą w przedsiębiorstwach, a także poznać nowe obszary działalności biznesowej.

Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz kursów realizowanych w ramach programu CRC dostępne są na stronie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.