SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W związku z ogłoszoną żałobą narodową po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza,  VI Koncert Noworoczny z cyklu „Chorzów Odczarowany...”, który miał odbyć się w piątek

18 stycznia br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, zostaje odwołany. O nowym terminie koncertu poinformujemy  niebawem.