SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Nastrojowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń 
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku 
życzy Dyrekcja SMCEBI