SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otwiera nowy kierunek studiów II-go stopnia pod nazwą “Mikro i nanotechnologia”. W ramach tego kierunku, prowadzone będą dwie specjalności:

- „Mikrotechnologia”

Specjalność jest ofertą dla absolwentów studiów inżynierskich o profilu informatyczno-technicznym. Tematyka prowadzonych zajęć związana jest z komputerowymi metodami wpomagania mikrotechnologii oraz inżynierią materiałową. Głownym efektem krztałcenia na tej specjalności jest dobra znajomość technik CAD, CNC, 3D oraz praktyczne umiejętności ich stosowania.

-  „Nanostruktury funkcjonalne”

Specjalność jest ofertą dla absolwentów studiów inżynierskich o profilu fizycznym lub inżynierii materiałowej. Nanotechnologia to dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki i przemysłu, łącząca fizykę, chemię i inżynierię materiałową. Program studiów przewiduje poznanie podstawowych właściwości układów nanometrycznych oraz zjawisk zachodzących w tych układach. Studenci otrzymają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne umiejętności syntezy, analizy,modelowania oraz projektowania różnego rodzaju nanostruktur wykorzystywanychobecnie oraz wyznaczających nowe trendy w przemyśle nanotechnologicznym.

Na obu specjalnościach przewidywane są praktyki zawodowe oraz staże w zakładach i firmach o profilu mikro/nanotechnologicznym. Program praktyk oraz studiów jest konsultowany w ramach Rady Gospodarczo-Biznesowej, co stwarza dobre perpektywy zawodowe dla absolwentów.

Zajęcia odbywać się będą w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Zobacz więcej: