SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Uwaga studenci!!!

Od 17.12.2018 r. do 15.01.2019 r. trwa rekrutacja do programu stażowego w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT.  Studentów ostatniego roku studiów I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka,  informatyka stosowana,  fizyka,  fizyka medyczna,  fizyka techniczna zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na stronie projektu: https://sprint.smcebi.edu.pl