SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

 

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych i Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz firmy Technolutions, PIK Instruments i Antoon Paar mają zaszczyt zaprosić na warsztaty pt. „Badania Materiałów dla Przemysłu”,

Warsztaty odbędą się w dniach 7-9 listopada 2018 roku w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, znajdującego się przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A. W ramach warsztatów udostępnione zostaną urządzenia wykorzystywane między innymi do wyznaczania parametrów fizykochemicznych materiałów w nanoskali. Pełna lista urządzeń udostępnianych w ramach warsztatów i harmonogram warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.