SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy na seminarium interdyscyplinarne, które odbędzie się 6 listopada 2018 r w auli P/0/05. Wykład honorowy wygłosi prof. dr hab. Alicja Ratuszna. Ponadto w programie przewidziano wykład prf. dr hab. Jezrego Zioły, prof. dra Hab. Andrzeja Buriana, a także dr Gabrieli Kramer - Marek.