SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy 17.10 na konferencję edukacyjną oraz warsztaty w ramach projektu ALE PRZEDSZKOLE!. Wydarzenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiej incjatywy sieciowana przedszkoli na najlepszych rozwiązaniach edukacyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia oraz incjatywy: tutaj

Zapisy na konferencję pod adresem: www.akcesedukcaja.pl/ale-przedszkole.