SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W poniedziałek 1 października 2018 roku podczas uroczystej inauguracji 51. roku akademickiego, odbywającej się na Wydziale Nauk Społecznych będzie miało miejsce także nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymają go:  prof. zw. dr hab. Alicji Ratuszna, prof. zw. dr. hab. Roman Ger, a także prof. zw. dr. hab. Tadeusz Sławek