SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym elitarnym gronie znaleźli się dwaj pracownicy SMCEBI: dr Mateusz Dulski z Instytutu Nauk o Materiałach oraz dr inż. Maciej Serda z Instytutu Chemii. 

Więcej szczegółów: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20180917.html