SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko doktoranta do realizacji projektu badawczego: Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF

Więcej szczegółów:  kliknij tutaj