SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Trwa nabór na 2 stypendia doktoranckie przyznawane w ramach projektu NCN  "Nano-ograniczenia w jednym i dwóch wymiarach oraz ich wpływ na dynamikę molekularną i zachowania krystalizacyjne materiałów formujących stan szklisty".

Więcej szczegółów: kliknij tutaj