SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W  piątek 15 czerwca 2018r. o godzinie 8.30  w auli P/0/5 w Kampusie Chorzów w SMCEBI odbędzie się  XV seminarium fizyki ciała stałego organizowane przez Zakład Fizyko Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiego oraz  Zakład Fizyko Ciała Stałego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania te odbywają się juz od lat piętnastu naprzemiennie na obu tych uczelniach. Seminarium dedykowane jest przede wszystkim młodym naukowcom, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych. W tym roku w spotkaniu wezmą udział również goście z politechniki w Ostrawie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.