SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

12 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w SMCEBI odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej 2018, która została połączona z sympozjum poświęconemu kryształom. Celem konkursu jest: szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, zapoznanie z rolą, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji oraz naukach o żywności, ekologii, technologii i w sztuce, a także popularyzacja nauk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii kryształów dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Przebieg otrzymywania kryształu powinien być udokumentowany chronologicznie, w postaci zdjęć, filmów lub opisów.

Patronem konkursu jest prof. Jan Czochralski – światowej sławy polski uczony, wybitny wynalazca, metalurg, krystalograf, chemik jest uznany na świecie za prekursora rozwoju elektroniki. W 1916 roku prof. Jan Czochralski odkrył metodę otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego, która umożliwia nie tylko masową produkcję monokryształów krzemu i innych półprzewodników, ale również materiałów tlenkowych i fluorków szeroko stosownych w elektronice użytkowej.