SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Serdecznie zapraszamy w środę 13.06 do s. P/1/13 o godz. 12.00 na seminarium pn. Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT. Wygłosi je dr Krzysztof Grochla z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. 

Systemy komunikacji bezprzewodowej o zasięgu miejskim wymagają rozwiązania złożonych problemów optymalizacji wielokryterialnej oraz budowy systemu informatycznego dopasowującego się dynamicznie do zmiennych warunków transmisji radiowej. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN z Gliwic, wraz z firmą AIUT, rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City. W trakcie referatu zostaną przedstawione wybrane zagadnienia rozwiązywane w projekcie: zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do wyboru punktów dostępowych sieci w sieciach bezprzewodowych o zasięgu miejskim, komunikacja w sieciach radiowych niskiej mocy i dalekiego zasięgu za pomocą standardu LoRa, problem opisu semantycznego danych w systemach Internetu Rzeczy oraz projektowanie protokołu sieciowego dedykowanego dla rozwiązań IoT, zapewniający możliwość wymiany danych z innymi urządzeniami, zbieranie danych i monitorowanie stanu urządzeń oraz dynamiczne zarządzanie topologią sieci w celu optymalizacji zużycia energii i minimalizacji opóźnień w transmisji danych. Tematem dyskusji będzie również możliwa współpraca w realizacji badań.